Skip to main content

Culture and Creativity

Императорският дворец (Виена, Австрия)

Императорският дворец, чието изграждане е започнало през 1240 г., представлява комплекс от сгради и градини, които са служили като резиденция на Хабсбургите – династия, управлявала големи части от Европа в продължение на близо 700 години. Хабсбургската империя е мултиетническа и мултирелигиозна, като тя оказва силно политическо, административно, социално и икономическо въздействие върху територии, които включват или са част от днешна Австрия, Унгария, Чехия, Полша и Словения.

Днес Императорският дворец е седалище на австрийския федерален президент, пет музейни организации на световно равнище, както и на други културни институции.