Skip to main content

Culture and Creativity

Pałac Hofburg (Wiedeń, Austria)

Budowę kompleksu pałacowo-parkowego Hofburg rozpoczęto w 1240 r. Był on rezydencją dynastii Habsburgów, która panowała w wielu regionach Europy przez około 700 lat. Monarchia Habsburgów była wieloetnicznym i wieloreligijnym imperium, wywierającym silne wpływy na politykę, administrację, społeczeństwo i ekonomię terenów, które obecnie należą m.in. do Austrii, Węgier, Czech, Polski i Słowenii.

Dziś Pałac Hofburg jest siedzibą prezydenta federalnego Republiki Austrii, pięciu światowej klasy muzeów i innych instytucji kultury.