Skip to main content

Culture and Creativity

Hofburg (Viedeň, Rakúsko)

Hofburg, s ktorého výstavbou sa začalo v roku 1240, je komplex budov a záhrad, ktorý slúžil ako rezidencia Habsburgovcov, rodiny, ktorá približne 700 rokov vládla nad veľkou časťou Európy. Habsburgská monarchia bola mnohonárodnostnou a mnohonáboženskou ríšou, ktorá mala významný politický, administratívny, sociálny a hospodársky vplyv na územia, ktoré tvoria dnešné Rakúsko, Maďarsko, Českú republiku, Poľsko a Slovinsko, alebo sú súčasťou týchto krajín.

Dnes je Hofburg sídlom rakúskeho spolkového prezidenta, piatich múzeí na svetovej úrovni, ako aj iných kultúrnych ustanovizní.