Skip to main content

Culture and Creativity

Kejsarpalatset Hofburg (Wien, Österrike)

Kejsarpalatset började byggas 1240 och består av ett antal byggnader och trädgårdar som användes som bostäder för släkten Habsburg, ett furstehus som regerade över stora delar av Europa under cirka 700 år. Det habsburgska imperiet var ett multietniskt och multireligiöst kejsardöme som hade en stor politisk, administrativ, social och ekonomisk inverkan på områden som i dag tillhör bland annat Österrike, Ungern, Tjeckien, Polen och Slovenien.

Kejsarpalatset är i dag säte för Österrikes förbundspresident, fem museiorganisationer i världsklass och andra kulturorganisationer.