Skip to main content

Culture and Creativity

Palača Hofburg (Dunaj, Avstrija)

Palačo Hofburg, ki so jo začeli graditi leta 1240, sestavlja kompleks stavb in vrtov. Včasih je služila kot rezidenca Habsburžanov, ki so okrog 700 let vladali velikemu delu Evrope. Habsburško cesarstvo je bilo večetnično in večversko cesarstvo z močnim političnim, upravnim, družbenim in gospodarskim vplivom na ozemljih, ki vključujejo današnjo Avstrijo, Madžarsko, Češko, Poljsko in Slovenijo oziroma dele njihovih ozemelj.

Danes se v Palači Hofburg nahajajo sedež avstrijskega predsednika, pet vrhunskih muzejskih organizacij na svetovni ravni ter druge kulturne ustanove.