Skip to main content

Culture and Creativity

Исторически комплекс на Университета в Тарту (Тарту, Естония)

Историческият комплекс на Университета в Тарту е учебен комплекс, създаден в началото на XIX век под мотото „Университет в града, университет в парка“. Той олицетворява идеите на университета в епохата на Просвещението. В него се свързват науката и ученето и се отразява европейската традиция в образованието.

Създаден е през 1632 г. от шведския крал Густав II Адолф, и въпреки че е бил контролиран от различни политически сили в региона, включително Швеция, Полша, Германия, Русия, Съветския съюз и Естония, Университетът в Тарту винаги е отстоявал прогресивните идеи.