Skip to main content

Culture and Creativity

Historyczny kompleks budynków uniwersyteckich w Tartu (Estonia)

Historyczny kompleks budynków, w których mieści się Uniwersytet w Tartu, został zaprojektowany na początku XIX w. w myśl słów „Uniwersytet w mieście, uniwersytet w parku”. Reprezentuje on wartości akademickie w czasach oświecenia. Łącząc naukę z kształceniem, kompleks odzwierciedla europejskie tradycje w dziedzinie edukacji.

Uniwersytet został założony w 1632 r. przez szwedzkiego króla Gustawa II Adolfa i chociaż przechodził z rąk do rąk różnych sił politycznych w regionie, m.in. Szwecji, Polski, Niemiec, Rosji, Związku Radzieckiego i Estonii, zawsze pozostawał ostoją postępowych idei.