Skip to main content

Culture and Creativity

A Tartui Egyetem történelmi épületegyüttese (Tartu, Észtország)

A Tartui Egyetem történelmi épületegyüttesét a 19. sz. elején az „Egyetem a városban, egyetem a parkban” mottó jegyében tervezték. A campus az egyetemekről a felvilágosodás korában alkotott eszméket testesíti meg. Összekapcsolja a tudományokat és a tanulást, és az európai nevelési hagyományokat tükrözi.

Az 1632-ben II. Gusztáv Adolf svéd király által alapított Tartui Egyetem – bár sokszor cserélt gazdát a régióban egymást váltó politikai hatalmak, Svédország, Lengyelország, Németország és Oroszország között – mindig a haladó gondolkodás fellegvára volt.