Skip to main content

Culture and Creativity

Historický areál univerzity v Tartu (Tartu, Estónsko)

Historický areál univerzity v Tartu bol navrhnutý na začiatku devätnásteho storočia pod heslom „univerzita v meste, univerzita v parku“. Stelesňuje myšlienky univerzity v čase osvietenstva. Prepája vedu a učenie a odráža európsku tradíciu vo vzdelávaní.

V roku 1632 ju založil švédsky kráľ Gustáv II. Adolf, a hoci sa v jej vedení striedali politické sily regiónu vrátane Švédska, Poľska, Nemecka a Ruska, univerzita bola vždy nositeľom pokrokových myšlienok.