Skip to main content

Culture and Creativity

Бившият концентрационен лагер „Нацвайлер“ и лагерите около него (Франция и Германия)

Бившият нацистки концентрационен лагер „Нацвайлер“ и разположените в околността му около 50 трудови лагера функционират между 1941 г. и 1945 г. на двата бряга на река Рейн, които по това време се намират на територията на Третия райх, а днес са част от Франция и Германия. В мрежата от лагери „Нацвайлер“ живеят затворници от почти всички европейски държави, които биват подложени на нацисткия терор. Много от затворниците са бивши участници в съпротивата, които са експлоатирани и насилствено принуждавани да работят. Днес това е място на историческа памет и придобиване на гражданско съзнание.

Научете повече за избора на този обект от доклада на журито.