Skip to main content

Culture and Creativity

Bývalý koncentrační tábor Natzweiler a jeho přidružené tábory (Francie, Německo)

Bývalý nacistický koncentrační tábor Natzweiler se v letech 1941 až 1945 se svými přibližně 50 přidruženými pracovními tábory rozprostíral na obou březích Rýna. Tehdy spadal pod třetí říši, zatímco nyní je součástí území dnešní Francie a Německa. V soustavě natzweilerských táborů byli oběťmi nacistického teroru vězni z téměř všech evropských zemí. Mnoho vězňů bylo původně bojovníky hnutí odporu, kteří byli využíváni na nucené práce. Dnes je tento tábor nejen připomínkou minulosti, ale i místem občanského vzdělávání.

Více informací o výběru památky najdete ve zprávě panelu.