Skip to main content

Culture and Creativity

Bývalý koncentračný tábor Natzweiler a jeho satelitné tábory (Francúzsko a Nemecko)

Bývalý nacistický koncentračný tábor Natzweiler a jeho približne 50 satelitných pracovných táborov fungovali od roku 1941 do roku 1945 na oboch brehoch rieky Rýn, ktorá vtedy pretekala cez územie Tretej ríše. Dnes je súčasťou Francúzska a Nemecka. V sieti natzweilerských táborov boli vystavení nacistickému teroru väzni z takmer všetkých európskych krajín. Mnohí z väzňov, zneužívaných na nútené práce, pôvodne bojovali v odboji. Dnes je to nielen pamätné miesto, ale aj miesto občianskej výchovy.

Viac informácií o výbere lokality nájdete v správe panelu.