Skip to main content

Culture and Creativity

Nekadašnji nacistički koncentracijski logor Natzweiler i njegovi radni logori u Francuskoj i Njemačkoj

Nekadašnji nacistički koncentracijski logor Natzweiler i njegovih pedesetak radnih logora bili su u funkciji od 1941. do 1945. na području obaju obala Rajne, koje je tada bilo dio Trećeg Rajha, a danas se nalaze na području Francuske i Njemačke. Zatvorenici iz skoro svih europskih država bili su žrtve nacističkog terora u ovoj mreži logora. Većina su bili pripadnici pokreta otpora koji su bili poslani na prisilni rad. Danas ovo mjesto služi kao podsjetnik i za obrazovanje građana.

Saznajte više o odabiru lokacije u izvješću odbora.