Skip to main content

Culture and Creativity

Абатство Клюни, Франция

Основано през 910 г., абатство Клюни се разраства, за да се превърне в духовен и административен център на една от най-големите монашески мрежи в европейската история, улеснявайки движението на хора, книги, художествени идеи и научни знания през националните граници.

В резултат на това Клюнийският орден оказва значително влияние върху християнския свят в Западна Европа през Средновековието.

Днес много инициативи допринасят за запазването на европейския „клюнийски дух“, като например поканата към изследователи от цяла Европа и поддържането на обекта отворен за широката общественост.

Научете повече за избора на този обект от доклада на журито.