Skip to main content

Culture and Creativity

Clunyklostret (Frankrike)

Klostret i Cluny grundades 910 och blev så småningom ett andligt och administrativt centrum i ett av de största klosternätverken i Europas historia. Nätverket underlättade fri rörlighet för människor, böcker, konstnärliga idéer och vetenskaplig kunskap över nationsgränserna

och hade därmed ett stort inflytande på det kristna Västeuropa under hela medeltiden.

I dag bidrar många initiativ till att hålla Clunys anda levande – forskare från hela Europa bjuds in och klostret hölls öppet för allmänheten.

Läs mer i juryns rapport om varför den här platsen har valts ut.