Skip to main content

Culture and Creativity

Cluny-klosteret, Frankrig

Cluny-klosteret, der blev grundlagt i år 910, udviklede sig til det åndelige og administrative centrum for et af de største klosternetværk i europæisk historie og lettede udbredelsen af bøger, kunstneriske idéer og videnskabelig viden på tværs af nationale grænser.

Cluny-ordenen udøvede derfor en vigtig indflydelse på den kristne verden i Vesteuropa gennem hele middelalderen.

I dag bidrager mange initiativer til at holde den europæiske Cluny-ånd i live, f.eks. ved at invitere forskere fra hele Europa og sørge for, at stedet er tilgængeligt for den brede offentlighed.

Læs mere om udvælgelsen af stedet i juryens rapport.