Skip to main content

Culture and Creativity

Opatství Cluny (Francie)

Opatství v Cluny, které bylo založeno v roce 910, se stalo duchovním a správním centrem jedné z největších klášterních sítí v evropské historii, která usnadnila pohyb lidí, knih, uměleckých myšlenek a vědeckých poznatků napříč hranicemi států.

Clunyjský řád tak ve středověku významně ovlivnil křesťanský svět západní Evropy.

Dnes přispívá mnoho iniciativ k tomu, aby byl evropský clunyjský duch udržen při životě, například pozváním výzkumných pracovníků z celé Evropy a otevřením památky pro širokou veřejnost.

O výběru pamětihodnosti zjistěte více ze zprávy panelu.