Skip to main content

Culture and Creativity

Нос Сагреш (Португалия)

Нос Сагреш е богат в културно и историческо отношение обект в югозападния край на Иберийския полуостров. Той включва редица значими археологически останки, урбанистични структури и паметници, които свидетелстват за неговото стратегическо разположение и значение през вековете.

През петнадесети век Нос Сагреш става център на проектите за морска експанзия на инфанта Енрике Мореплавателя, ключово място през епохата на Великите открития, която бележи експанзията на европейската култура, наука, изследвания и търговия както на запад към Атлантика, така и на юг отвъд Средиземно море, проправяйки пътя на европейската цивилизация като модел, формирал съвременния свят.