Skip to main content

Culture and Creativity

Sagres udde (Portugal)

Sagres är ett rikt kulturellt och historiskt landskap i det sydvästra hörnet av Portugal. Här finns en mängd viktiga fornlämningar, stadsstrukturer och monument som vittnar om dess strategiska plats och betydelse genom århundradena.

Sagres blev centrum för Henrik Sjöfararen och hans navigationsskola inför upptäcktsresorna till havs under 1400-talet. Det är därför en viktig plats från denna epok, som har präglat expansionen av europeisk kultur, vetenskap, upptäckter och handel – både via Atlanten och Medelhavet – och som varit startskottet för den globalisering som präglar världen i dag.