Skip to main content

Culture and Creativity

Mys Sagres (Portugalsko)

Mys Sagres se nachází v jihozápadním cípu Pyrenejského poloostrova. Jde o lokalitu s bohatou kulturní a historickou krajinou, která zahrnuje řadu významných archeologických památek, městských struktur a pamětihodností svědčících o jeho strategické poloze a významu v průběhu staletí.

Mys se stal hlavním sídlem prince Jindřicha Mořeplavce, který odtud během patnáctého století uskutečňoval své plány námořní expanze, a klíčovým místem v období zámořských objevů, které přineslo rozšíření evropské kultury, vědy, bádání a obchodu jak směrem k Atlantiku, tak ke Středozemnímu moři, čímž byla evropská civilizace navedena na cestu globální expanze, která určila podobu moderního světa.