Skip to main content

Culture and Creativity

Хамбахският замък, Германия

European Heritage Label Site, Hambach - Germany

Хамбахският замък, построен през Средновековието, придобива изключително значение през XIX век. След период на политически репресии около 30 000 души от Германия, Франция и Полша се събират в замъка на 27 май 1832 г., за да отбележат Хамбахския фестивал (Hambacher Fest).

Присъстващите се обявяват за основни права и политически свободи, както и за равенство, толерантност и демокрация в Германия и Европа, което превръща замъка в символ на борбата за граждански свободи в Европа.

Научете повече за избора на този обект от доклада на журито.