Skip to main content

Culture and Creativity

Mузикална академия „Ференц Лист“ (Будапеща, Унгария)

Музикалната академия „Ференц Лист“ е създадена през 1875 г. от самия изключителен композитор и музикант. Тя е многостранна институция: образователна институция, международен университет за музикални изкуства и концертен център. В нея се извежда на преден план нашето музикално наследство, като същевременно академията остава вярна на своя дух на откритост, творчество и иновации, както и на европейския и международния си характер.

Академията се помещава в сграда от 1907 г. на Флорис Корб и Калман Гиргъл, която се счита за шедьовър на унгарския сецесион. Тя включва също така Мемориалния музей и изследователски център „Ференц Лист“, както и института и музея „Кодали“.