Skip to main content

Culture and Creativity

Hudobná akadémia Franza Liszta (Budapešť, Maďarsko)

Hudobnú akadémiu Franza Liszta založil sám skvelý skladateľ a hudobník v roku 1875. Plní viacero funkcií: je to vzdelávacia inštitúcia, medzinárodná univerzita a koncertné centrum zároveň. Vyzdvihuje naše hudobné dedičstvo, pričom ostáva verná svojmu duchu otvorenosti, tvorivosti a inovácie a svojmu európskemu a medzinárodnému charakteru.

Akadémia sídli v budove z roku 1907, ktorú navrhli Flóris Korb a Kálman Giergl, považovanej za majstrovské dielo maďarskej secesie. Jej súčasťou je okrem iného múzeum a výskumné stredisko Franza Liszta, ako aj múzeum a inštitút Zoltána Kodályho.