Skip to main content

Culture and Creativity

Akademia Muzyczna im. Ferenca Liszta w Budapeszcie (Węgry)

Akademia Muzyczna im. Ferenca Liszta została założona w 1875 r. przez samego wybitnego kompozytora i pianisty. Jest to instytucja wielodyscyplinarna, służąca jako centrum wyższego szkolnictwa muzycznego i jako sala koncertowa. Akademia kultywuje tradycje lokalnego dziedzictwa muzycznego, jednocześnie działając w duchu otwartości, kreatywności i innowacji oraz pielęgnując europejski i międzynarodowy charakter.

W 1907 r. akademia wprowadziła się do budynku zaprojektowanego przez Flórisa Korba i Kálmana Giergla, uznawanym za arcydzieło węgierskiej architektury secesyjnej. W skład budynku wchodzą między innymi Muzeum i Centrum Badań Ferenca Liszta, Instytut Kodálya i Muzeum Kodálya.