Skip to main content

Culture and Creativity

Архив на Арагонската корона, Барселона, Испания

В основания през 1318 г. Архив на Арагонската корона са се събирали административни, икономически и политически документи на монархията.

През следващите векове в архива постъпват документите, създавани от административния апарат на държавата и други организации. Благодарение на това днес можем да възстановим историята на региона и на големи събития в европейската история.

В архива се намират една от най-големите и най-важните колекции от документи от средновековна Европа, както и документи от по-нови времена и от съвремието.

Вижте подробности за избора на този обект в доклада на журито.