Skip to main content

Culture and Creativity

Aragonas kroņa arhīvs (Barselona, Spānija)

1318. gadā dibinātais Aragonas kroņa arhīvs kalpoja par Aragonas kroņa monarhijas administratīvo, ekonomisko un politisko liecību centralizētu depozitāriju.

Nākamo gadsimtu gaitā arhīva krājumi tika papildināti ar valsts administratīvā aparāta un citu struktūru sastādītiem dokumentiem, kas mums šodien ļauj rekonstruēt reģiona vēsturi un diženus Eiropas vēstures notikumus.

Tā ir viena no viduslaiku Eiropas dokumentu lielākajām un svarīgākajām kolekcijām, kurā glabājas liecības arī par modernitātes laikmetu un mūsdienām.

Par objekta atlasi var uzzināt vairāk žūrijas ziņojumā.