Skip to main content

Culture and Creativity

Archívy Aragónskej koruny (Barcelona, Španielsko)

Archívy Aragónskej koruny, zriadené v roku 1318, slúžili ako ústredné úložisko administratívnej, hospodárskej a politickej pamäti Aragónskeho kráľovstva.

V nasledujúcich storočiach čerpali archívy z dokumentov, ktoré produkoval štátny správny aparát a ďalšie subjekty, čo nám dnes umožňuje rekonštruovať dejiny tohto regiónu, ale aj veľké udalosti európskeho významu.

Ide o jednu z najväčších a najvýznamnejších dokumentárnych zbierok stredovekej Európy, ako aj modernej a súčasnej histórie.

Viac informácií o výbere lokality nájdete v správe panelu.