Skip to main content

Culture and Creativity

Archiv Koruny aragonské (Barcelona, Španělsko)

Archiv Koruny aragonské byl založen v roce 1318 a sloužil jako centralizovaný depozitní systém, jenž uchovával správní, hospodářský a politický odkaz monarchie Koruny aragonské.

V následujících stoletích do tohoto archivu směřovaly dokumenty vytvořené správním aparátem státu a dalšími subjekty, díky čemuž dnes můžeme rekonstruovat historii regionu a velkých událostí evropských dějin.

Jedná se o jednu z největších a nejdůležitějších sbírek dokumentů středověké Evropy a také moderní a současné doby.

O výběru pamětihodnosti zjistěte více ze zprávy panelu.