Skip to main content

Culture and Creativity

Archiwum Korony Aragońskiej w Barcelonie (Hiszpania)

Archiwum Korony Aragońskiej, założone w 1318 r., służyło jako scentralizowany system depozytowy pamięci administracyjnej, ekonomicznej i politycznej Królestwa Aragonii.

Na przestrzeni kolejnych stuleci w archiwach zbierano i przechowywano dokumenty, które były wydawane przez administrację państwową i inne instytucje. Dzięki temu dziś możemy odtwarzać historię regionu i ważne wydarzenia z historii Europy.

Jest to jeden z największych i najważniejszych zbiorów dokumentów średniowiecznej Europy, a także czasów współczesnych.

Więcej informacji na temat procesu selekcji obiektów można znaleźć w sprawozdaniu ekspertów.