Skip to main content

Culture and Creativity

Münster a Osnabrück – památná místa Vestfálského míru (Německo)

Pojem Vestfálský mír označuje všechny mírové smlouvy, které byly sjednány ve městech Münster a Osnabrück v roce 1648.

Tyto smlouvy ukončily třicetiletou válku (1618–1648), do níž byly zapojeny všechny hlavní evropské mocnosti a která byla nejen konfliktem mezi státy, ale také mezi náboženstvími.

Konflikt navíc uzavřel také nizozemskou válku za nezávislost na Španělsku (1568–1648). Vestfálský mír byl klíčovou událostí ve vývoji státu a mezinárodního práva. Principy, které se tehdy vyvinuly, rozhodujícím způsobem formovaly řád dnešní Evropy a zůstávají v platnosti.

O výběru pamětihodnosti zjistěte více ze zprávy panelu.