Skip to main content

Culture and Creativity

Münster i Osnabrück – miejsca podpisania traktatów pokojowych w Westfalii (Niemcy)

Pokój westfalski obejmuje wszystkie traktaty pokojowe wynegocjowane i zawarte w miastach Münster i Osnabrück w 1648 r.

Traktaty te położyły kres wojnie trzydziestoletniej (1618–1648), w której brały udział wszystkie europejskie mocarstwa. U źródła wojny leżał nie tylko konflikt pomiędzy państwami, lecz także spór na tle religijnym.

Ponadto konflikt położył kres wojnie o niepodległość Niderlandów od Hiszpanii (1568–1648). Pokój westfalski był przełomowym wydarzeniem w rozwoju definicji państwowości i prawa międzynarodowego. Obowiązujące do dziś zasady nakreślone w traktatach znacznie wpłynęły na ustrój dzisiejszej Europy.

Więcej informacji na temat procesu selekcji obiektów można znaleźć w sprawozdaniu ekspertów.