Skip to main content

Culture and Creativity

Stora gilleshuset (Tallinn, Estland)

Byggnaden uppfördes 1410 på uppdrag av Stora gillet.

Denna sammanslutning av tyska hansaköpmän var en av de viktigaste handelsorganisationerna under medeltiden och spelade en stor roll för handel och kulturutbyte i det medeltida Nordeuropa.

Stora gilleshuset är ett typiskt exempel på hansatidens arkitektur och som offentlig byggnad har den varit skådeplats för otaliga affärsuppgörelser och sociala tillställningar sedan medeltiden.

I dag hyser byggnaden Estlands historiska museum, där Estlands historia presenteras i en europeisk kontext.

Läs mer i juryns rapport om varför det här huset har valts ut.