Skip to main content

Culture and Creativity

Tallinas Lielās ģildes ēka Igaunijā

Lielās ģildes ēka būvēta 1410. gadā. To pasūtīja Lielā ģilde.

Viduslaikos šī Hanzas savienības vācu tirgotāju apvienība bija viena no svarīgākajām tirdzniecības organizācijām, un tai bija svarīga loma Ziemeļeiropas tirdzniecības un kultūras sakaru iedibināšanā.

Lielās ģildes ēka ir tipisks Hanzas savienības arhitektūras paraugs, sabiedriska ēka, kurā kopš viduslaikiem ir norisinājušies neskaitāmi veikalnieciski un sabiedriski pasākumi.

Tagad Lielās ģildes ēkā ir Igaunijas Vēstures muzejs, kas Igaunijas vēsturi atspoguļo Eiropas kontekstā.

Par vietnes izvēli sīkāk uzzināsit žūrijas ziņojumā.