Skip to main content

Culture and Creativity

Velká hanza (Tallinn, Estonsko)

Dům Velké hanzy byl postaven v roce 1410. Jeho výstavbu zadal Velký cech.

Toto sdružení německých hanzovních obchodníků bylo jednou z nejdůležitějších obchodních organizací středověku a ve středověké severní Evropě hrálo důležitou roli v dějinách obchodu a kulturních výměn.

Dům Velké hanzy, který je typickým příkladem hanzovní architektury, je veřejná budova, v níž se od středověku uskutečnil bezpočet obchodních transakcí i společenských kontaktů.

V budově se dnes nalézá Muzeum estonských dějin, které představuje estonskou historii v evropském kontextu.

O výběru pamětihodnosti zjistěte více ze zprávy panelu.