Skip to main content

Culture and Creativity

Coimbras universitetsbibliotek (Portugal)

Det allmänna universitetsbiblioteket i Coimbra, Biblioteca Joanina, inrättades före 1513 och är en av de mest anmärkningsvärda och innovativa biblioteksbyggnaderna i Europa från tidigt 1700-tal.

Biblioteket har i flera århundraden definierat sig som ett offentligt bibliotek.

Det var ett av de första biblioteken i Europa som införde ämneskataloger (år 1743) och det har aldrig tillåtit någon censur, inte ens under historiens mörkare perioder. Här finns många dokument av europeisk betydelse.

Läs mer i juryns rapport om varför den här platsen har valts ut.