Skip to main content

Culture and Creativity

Koimbras universitātes vispārējā bibliotēka (Koimbra, Portugāle)

Koimbras universitātes vispārējā bibliotēka tika izveidota pirms 1513. gada, un viena no tās ēkām — Žuāna bibliotēka [Biblioteca Joanina] — bija starp ievērojamākajām un novatoriskākajām bibliotēku ēkām astoņpadsmitā gadsimta sākuma Eiropā.

Bibliotēka jau gadsimtiem ilgi darbojas kā “publiskā bibliotēka”.

Tā bija viena no pirmajām bibliotēkām Eiropā, kurā bija tematiskie katalogi (1743), un arī vēstures tumšākajos posmos tajā netika pieļauta nekāda cenzūra. Tajā tiek glabāti daudzi Eiropas nozīmes dokumenti.

Par objekta atlasi var uzzināt vairāk žūrijas ziņojumā.