Skip to main content

Culture and Creativity

Coimbra ülikooli raamatukogu (Portugal)

Coimbra ülikooli raamatukogu asutati enne 1513. aastat ja selle juurde kuulub 18. sajandi alguse Euroopa üks kõige tähelepanuväärsemaid ja uuenduslikumaid raamatukoguhooneid – Joanina raamatukogu.

Coimbra ülikooli raamatukogu on sajandeid olnud avalik raamatukogu.

See on Euroopa üks esimesi raamatukogusid, kus koostati teemakataloogid (1743) ning kus hämaratel ajalooperioodidel ei ole teoseid tsenseeritud. Seal hoitakse palju üleeuroopalise tähtsusega dokumente.

Lisateavet valiku kohta leiab hindamiskomisjoni aruandest.