Skip to main content

Culture and Creativity

Biblioteka Uniwersytetu w Coimbrze (Portugalia)

Biblioteka Uniwersytetu w Coimbrze została założona przed 1513 r. W jej skład wchodzi jeden z najbardziej imponujących i innowacyjnych budynków bibliotecznych w Europie z początku osiemnastego wieku – Biblioteka Joanina.

Od wieków biblioteka ta jest biblioteką publiczną

Była ona jedną z pierwszych bibliotek w Europie, która wprowadziła katalogi tematyczne (w 1743 r.) i zawsze, nawet w trudnych czasach, pozostawała nieugięta pod naciskami cenzury. Przechowuje się w niej wiele dokumentów o znaczeniu europejskim.

Więcej informacji na temat procesu selekcji obiektów można znaleźć w sprawozdaniu ekspertów.