Skip to main content

Culture and Creativity

Všeobecná knihovna univerzity v Coimbře (Portugalsko)

Všeobecná knihovna univerzity v Coimbře byla založena před rokem 1513 a její součástí je jedna z nejpozoruhodnějších a nejinovativnějších knihovních budov z počátku osmnáctého století v Evropě, knihovna Joanina.

Knihovna po staletí fungovala jako veřejná knihovna.

Byla jednou z prvních knihoven v Evropě, která pracovala s předmětovými katalogy (od roku 1743), a ani v temnějších obdobích nikdy nepřipustila cenzuru. Je zde uloženo mnoho dokumentů evropského významu.

Více informací o výběru památky najdete ve zprávě panelu.