Skip to main content

Culture and Creativity

Minnesplatsen i Chambon-sur-Lignon (Frankrike)

Minnesplatsen i Chambon-sur-Lignon invigdes 2013 för att hedra lokalbefolkningens insatser under andra världskriget. Från december 1940 till september 1944 gav invånarna i  Chambon-sur-Lignon och de närliggande byarna husrum åt omkring 3 000 judar (varav många barn), spanska republikaner, tyska antinazister, medlemmar i den franska motståndsrörelsen och andra som behövde skydd.

På platsen kan man följa spåren av den antinazistiska motståndsrörelsens verksamhet under andra världskriget. Man kan bland annat ta del av vittnesmål från tidigare flyktingar och ”de rättfärdiga” (icke-judar som riskerade sina liv för att hjälpa judar undan Förintelsen), besöka utställningar och delta i utbildningsverksamhet. Dessutom finns en minnesträdgård som utformats av landskapsarkitekten Louis Benech. Bybornas enastående insatser under kriget uppmärksammades 1990 då de tilldelades en hedersutmärkelse från Yad Vashem-institutet i Jerusalem.

På 1930-talet flyttade en grupp protestantiska präster och medlemmar i europeiska och internationella fredsrörelser till Chambon-sur-Lignon. Detta, tillsammans med den dåvarande borgmästarens och prästernas beslut att stå upp mot nazisterna och Vichyregimen, bidrog till att Chambon-sur-Lignon och de närliggande byarna blev en plats där människor gjorde aktivt motstånd och där de som hotades till livet av regimen kunde söka skydd. Den här platsen har därför både en konkret och symbolisk betydelse.