Skip to main content

Culture and Creativity

Památník v Le Chambon-sur-Lignon (Francie)

Le Chambon-sur-Lignon je památník otevřený v roce 2013, který připomíná záchranné operace, které místní obyvatelstvo podnikalo během druhé světové války. Od prosince 1940 do září 1944 obyvatelé obce Le Chambon-sur-Lignon a vesnic na okolní náhorní plošině poskytli úkryt odhadem 3 000 osobám židovského původu (včetně mnoha dětí), jakož i španělským republikánům, Němcům protinacistického smýšlení, členům francouzského odboje a dalším.

Památník sestává z historické/naučné stezky přibližující různé činnosti protinacistického odboje během druhé světové války. Jeho součástí je i pamětní místo připomínající osudy bývalých uprchlíků a Spravedlivých mezi národy (osob nežidovského původu, které riskovaly svůj život, aby pomohly Židům během holokaustu), a dále prostory pro výstavy a vzdělávací aktivity. Je zde i pamětní zahrada, kterou navrhl krajinný architekt Louis Benech. Mimořádnou roli, kterou obyvatelé Chambonu za války sehráli, ocenil v roce 1990 čestným diplomem jeruzalémský Institut Jad Vašem.

Ve třicátých letech 20. století se do Le Chambon-sur-Lignon přesunula skupina protestantských kněží a lidí působících v evropských a mezinárodních mírových sítích mimo Francii. To spolu s odhodláním tehdejšího starosty a dalších kněží postavit se nacistům a vichistickému režimu pomohlo vytvořit z Le Chambon-sur-Lignon a okolních vesnic místo aktivního odporu a útočiště pro ty, které se tyto režimy pokoušely odstranit. Jako takové má toto místo důležitý hmotný i nehmotný rozměr.