Skip to main content

Culture and Creativity

Pamätná oblasť Chambon-sur-Lignon (Francúzsko)

Pamätná oblasť Chambon-sur-Lignon bola otvorená v roku 2013 a prezentuje záchranné operácie miestneho obyvateľstva počas druhej svetovej vojny. Od decembra 1940 do septembra 1944 obyvatelia oblasti Le Chambon-sur-Lignon a dedín v okolitej planine poskytli útočisko približne 3 000 osobám židovského pôvodu (vrátane mnohých detí), ako aj španielskym republikánom, nemeckým protinacistickým bojovníkom, členom francúzskeho odboja a ďalším.

Lokalitu tvorí interpretačná/historická trasa o rôznych aktivitách protinacistického odboja počas druhej svetovej vojny. Zahŕňa aj pamätný priestor, v ktorom sú umiestnené svedectvá bývalých utečencov a „spravodlivých“ (nežidovských občanov, ktorí riskovali svoj život s cieľom pomôcť Židom počas holokaustu), miestnosti na výstavy a vzdelávacie aktivity; ako aj záhradu spomienok, ktorú projektoval krajinný architekt Louis Benech. Výnimočná úloha, ktorú zohrávali obyvatelia Chambon, bola uznaná čestným diplomom z inštitútu Yad Vashem (Jeruzalem) v roku 1990.

V 30-tych rokoch 20. storočia sa do oblasti Chambon-sur-Lignon presunula skupina protestantských duchovných a ľudí zapojených do európskych a medzinárodných mierových sietí mimo Francúzska. V kombinácii s postojom vtedajšieho starostu a ostatných duchovných, ktorí sa postavili proti nacistom a režimu Vichy, to prispelo k vytvoreniu Chambon-sur-Lignon a okolitých obcí ako miesta aktívneho odboja a útočiska pre tých, ktorých sa tieto režimy chceli zbaviť. Z tohto dôvodu má táto lokalita významný hmotný aj nehmotný rozmer.