Skip to main content

Culture and Creativity

Tre bröder (Lettland)

”Tre bröder” består av tre byggnader i Riga som uppfördes under 1400- till 1600-talet, bland annat stadens äldsta kända stenhus och en byggnad med en fasad som baseras på teckningar av Hans Vredeman de Vries. Byggnaderna är typiska för bostadshus i hansestäderna kring Östersjön. Genom århundradena har de genomgått förändringar, den senaste gjordes på 1950-talet av arkitekten Pēteris Saulītis. Under restaureringen införlivades delar från andra förstörda och förlorade byggnader i ”Tre bröder”.

Under den sovjetiska ockupationen av Lettland var de tre byggnaderna bland de första som restaurerades, i enlighet med den vilja att bevara det gamla som har sitt ursprung i mellankrigstidens Lettland. Strävan att bevara så mycket som möjligt av historiska byggnader, men också slitage, lade grunden för andra restaureringsprojekt, trots hot och påtryckningar från den sovjetiska ockupationsmakten. Platsens centrala roll för att bevara kulturarvet i Lettland märks än i dag, eftersom ”Tre bröder” är säte för både Riksantikvarieämbetet och Lettlands arkitekturmuseum.

Bevarandet av kulturarvet och restaureringsandan var avgörande för att bekämpa hotet mot den lettiska kulturen under ockupationen, liksom för att bevara frihetslängtan och banden till övriga Europa. I centrum för denna rörelse stod de ”Tre bröderna”.
Efter Lettlands självständighet 1991 prioriterades stödet till kulturarvet, enligt de principer om bevarande av kulturarv som växt fram i Europa. Samma prioriteringar gäller fortfarande. Nya aspekter av kulturarvspolitiken ingår i en långsiktig vision som grundar sig på erfarenheterna av att skydda det historiska Riga från överexploatering till följd av den ekonomiska utvecklingen. De ”Tre bröderna” har blivit en symbol för skyddet av kulturarvet och dess ”mjuka makt” i Europa.