Skip to main content

Culture and Creativity

De drie broers (Letland)

De “drie broers” is een complex van drie huizen in Riga die zijn gebouwd tussen de 15e en de 17e eeuw. Eén van de huizen is het oudste bakstenen huis van Riga; de gevel van een ander is gebaseerd op tekeningen van Hans Vredeman de Vries. De gebouwen zijn kenmerkend voor woonhuizen in Hanzesteden in het Oostzeegebied. In de loop der eeuwen hebben de huizen veel veranderingen ondergaan. De meest recente verbouwing vond plaats in de jaren 1950 onder leiding van architect Pēteris Saulītis. Bij die restauratie werden onderdelen van andere vernietigde en verloren gebouwen in het geheel geïntegreerd.

Het complex was een van de eerste architecturale sites die tijdens de Sovjetbezetting gerestaureerd werden. Er werd daarbij uitgegaan van de filosofie en de praktijken die in de Republiek Letland tijdens het interbellum in zwang waren. Deze filosofie, die erop is gericht een maximum aan historisch materiaal te behouden, ook als het de sporen van de tijd draagt, inspireerde ook andere restauratieprojecten, ondanks de bedreigingen en de druk van de Sovjetbezetters. De huizen spelen nog steeds een centrale rol voor het behoud van het erfgoed in Letland, want de nationale dienst voor het cultureel erfgoed en het Lets museum voor architectuur zijn erin ondergebracht.

Erfgoedbehoud en de praktische concepten ervan waren uiterst belangrijk bij het verzet tegen de vernietiging van de Letse cultuur tijdens de Sovjetbezetting en om de banden met Europa te behouden en de vrijheid te koesteren. De “drie broers” speelden een centrale rol bij die beweging.
Na de onafhankelijkheid in 1991 werd hoge prioriteit gegeven aan het erfgoedbeleid dat gebaseerd werd op de in Europa ontwikkelde beginselen voor het behoud van cultureel erfgoed. Dit beleid wordt nog steeds gevoerd en de nieuwe dimensie van het erfgoedbeleid is opgenomen in een langetermijnvisie om het historische Riga te beschermen tegen de negatieve gevolgen van eenzijdige economische ontwikkeling. Als gevolg daarvan zijn de “drie broers” een symbool geworden van de bescherming van cultureel erfgoed en de “soft power” ervan in Europa.