Skip to main content

Culture and Creativity

Partisansjukhuset Franja (Slovenien)

Sjukhuset Franja drevs i hemlighet under andra världskriget av slovenska partisaner som en del av en bred motståndsrörelse mot de ockuperande nazistiska styrkorna.

Här vårdades sårade soldater från både de allierade och axelmakterna av läkare från länder runtom i Europa.

Tack vare lokalbefolkningens stöd kunde sjukhuset hållas hemligt. I dag är sjukhuset ett museum som värnar solidaritet, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Läs mer i juryns rapport om varför den här platsen har valts ut.