Skip to main content

Culture and Creativity

Partizanska bolnica Franja, Slovenija

Partizanska bolnica Franja bila je tajna bolnica u Drugom svjetskom ratu koju su vodili slovenski partizani kao dio širega organiziranog pokreta otpora protiv nacista.

U tom skloništu liječnici iz različitih europskih država brinuli su o ranjenim vojnicima iz redova Saveznika i sila Osovine.

Zahvaljujući potpori lokalnog stanovništva bolnicom se upravljalo u tajnosti. Bolnica Franja danas je muzej koji promiče solidarnost, demokratske vrijednosti i ljudska prava.

Više informacija o odabiru spomeničkog područja dostupno je u izvješću povjerenstva.