Skip to main content

Culture and Creativity

Franja partisanide haigla, Sloveenia

Franja haigla oli II maailmasõja ajal salajane haigla, mida pidasid Sloveenia partisanid ning mis moodustas osa nende laiemast vastupanuliikumisest natside okupatsioonivägede vastu.

Haiglas raviti nii liitlaste kui ka teljeriikide haavatuid sõdureid ning arstid olid pärit erinevatest Euroopa riikidest.

Haigla toimis ja seda hoiti salajas tänu kohalike elanike toetusele. Praegu asub haiglas muuseum, kus edendatakse solidaarsust, demokraatlikke väärtusi ja inimõigusi.

Lisateavet objekti valiku kohta leiate eksperdikomitee aruandest.