Skip to main content

Culture and Creativity

Mundaneum (Mons, Belgien)

Mundaneum är en milstolpe i Europas intellektuella och sociala utveckling. Dess grundare, Henri La Fontaine och Paul Otlet, förespråkade fred genom dialog och kunskapsutbyte på europeisk och internationell nivå genom dokumentation. Syftet med Mundaneum var att samla in all tillgänglig information i världen, oavsett medium (böcker, tidningar, vykort m.m.), och klassificera den enligt det system som utvecklades här, den s.k. universella decimalklassifikationen.

Mundaneum utgör grunden för modern informationsvetenskap och betraktas i dag som en föregångare till internets sökmotorer.