Skip to main content

Culture and Creativity

Mundaneum (Mons, Belgie)

Myšlenka založení Mundanea je jedním z přelomových okamžiků v intelektuálním a sociálním vývoji Evropy. Jeho zakladatelé, Henri La Fontaine a Paul Otlet, byli zastánci míru, kterého chtěli dosáhnout dialogem a sdílením znalostí na evropské a mezinárodní úrovni s využitím bibliografického bádání. Mundaneum vytvořili se záměrem shromáždit všechny dostupné informace na světě bez ohledu na jejich formát (knihy, noviny, pohlednice atd.) a klasifikovat je podle systému, který vyvinuli, Mezinárodního desetinného třídění.

Mundaneum položilo základy současné informační vědy a dnes je považováno za předchůdce internetových vyhledávačů.