Skip to main content

Culture and Creativity

Mundaneum (Mons, Belgicko)

Mundaneum je medzníkom v intelektuálnom a sociálnom vývoji Európy. Jeho zakladatelia, Henri La Fontaine a Paul Otlet, boli zástancovia mierového dialógu a výmeny poznatkov na európskej a medzinárodnej úrovni pomocou bibliografického skúmania. Mundaneum malo za cieľ zhromaždiť všetky informácie dostupné vo svete bez ohľadu na ich formu (knihy, noviny, pohľadnice...), a zatriediť ich podľa systému, ktorý vypracovali, nazvanom medzinárodné desatinné triedenie.

Mundaneum predstavuje základy súčasnej informačnej vedy a dnes sa považuje za predchodcu internetových vyhľadávačov.